Даваа, 1 сар 24, 2022
Нүүр хуудас COVID19 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгууль 2021 дүн

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгууль 2021 дүн

У.Хүрэлсүх  /МАН/ ЯЛАЛТ 50% 67.8%

823,326 санал

Д.Энхбат  /ЗХЭЭ/ ЯЛАЛТ 50% 20.3%

246,968 санал

С.Эрдэнэ  /АН/ ЯЛАЛТ 50% 6.0Сонголт эргэсэн Баянгол дүүрэг Ирц 22: 93,126/140,058 [66.5%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх55.9%48,954
Д.Энхбат34.5%30,249
С.Эрдэнэ9.5%8,361

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 77/77 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Баянзүрх дүүрэг Ирц 22: 139,679/230,458 [60.6%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх63.3%82,796
Д.Энхбат32.4%42,414
С.Эрдэнэ4.3%5,627

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 103/103 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Багануур дүүрэг Ирц 22: 10,965/18,393 [59.6%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх75.4%7,940
Д.Энхбат18.2%1,920
С.Эрдэнэ6.4%670

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 11/11 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Багахангай дүүрэг Ирц 22: 1,767/2,726 [64.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх87.1%1,492
Д.Энхбат9.1%155
С.Эрдэнэ3.8%65

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 2/2 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Налайх дүүрэг Ирц 22: 14,230/24,259 [58.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх76.1%10,309
Д.Энхбат19.0%2,570
С.Эрдэнэ4.9%667

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 13/13 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сүхбаатар дүүрэг Ирц 22: 57,735/89,545 [64.5%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх60.6%32,710
Д.Энхбат33.5%18,090
С.Эрдэнэ5.9%3,193

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 42/42 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сонгинохайрхан Ирц 22: 117,819/200,400 [58.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх71.6%79,244
Д.Энхбат24.1%26,692
С.Эрдэнэ4.3%4,742

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 102/102 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Хан-Уул дүүрэг Ирц 22: 80,467/126,209 [63.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх57.5%43,237
Д.Энхбат37.1%27,890
С.Эрдэнэ5.4%4,063

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 62/62 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Чингэлтэй дүүрэг Ирц 22: 58,134/97,427 [59.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх66.0%35,830
Д.Энхбат28.9%15,680
С.Эрдэнэ5.1%2,757

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 45/45 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Архангай Ирц 22: 34,192/61,277 [55.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх72.1%23,870
С.Эрдэнэ18.7%6,186
Д.Энхбат9.2%3,046

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 105/105 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Баян-Өлгий Ирц 22: 36,179/61,642 [58.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх87.4%29,474
С.Эрдэнэ7.8%2,636
Д.Энхбат4.8%1,616

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 97/97 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Баянхонгор Ирц 22: 31,579/56,480 [55.9%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх84.2%23,522
Д.Энхбат9.0%2,507
С.Эрдэнэ6.8%1,898

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 102/102 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Булган Ирц 22: 22,778/40,571 [56.1%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх82.8%17,825
Д.Энхбат10.6%2,290
С.Эрдэнэ6.5%1,401

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 70/70 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Говь-Алтай Ирц 22: 21,680/37,530 [57.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх87.0%18,336
Д.Энхбат7.8%1,640
С.Эрдэнэ5.2%1,099

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 88/88 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Говьсүмбэр Ирц 22: 6,555/10,722 [61.1%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх80.0%5,032
Д.Энхбат13.4%846
С.Эрдэнэ6.6%414

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 9/9 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дархан-Уул Ирц 22: 36,677/65,553 [56.0%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх72.5%24,714
Д.Энхбат22.8%7,764
С.Эрдэнэ4.8%1,628

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 40/40 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дорноговь Ирц 22: 27,422/44,977 [61.0%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх77.9%20,434
Д.Энхбат16.5%4,336
С.Эрдэнэ5.6%1,476

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 57/57 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дорнод Ирц 22: 28,869/51,837 [55.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх78.8%21,291
Д.Энхбат15.9%4,292
С.Эрдэнэ5.3%1,433

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 72/72 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дундговь Ирц 22: 16,178/30,361 [53.3%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх83.2%12,786
Д.Энхбат11.2%1,726
С.Эрдэнэ5.6%856

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 52/52 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Завхан Ирц 22: 28,955/47,391 [61.1%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх81.1%22,058
Д.Энхбат11.8%3,220
С.Эрдэнэ7.0%1,915

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 109/109 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Орхон Ирц 22: 39,794/67,525 [58.9%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх74.3%27,408
Д.Энхбат21.6%7,962
С.Эрдэнэ4.1%1,530

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 38/38 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Өвөрхангай Ирц 22: 41,486/74,353 [55.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх84.1%32,879
Д.Энхбат11.0%4,284
С.Эрдэнэ4.9%1,915

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 110/110 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Өмнөговь Ирц 22: 24,116/45,800 [52.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх78.8%17,870
Д.Энхбат14.0%3,170
С.Эрдэнэ7.2%1,625

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 61/61 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сүхбаатар Ирц 22: 26,616/41,104 [64.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх91.2%23,215
Д.Энхбат5.3%1,356
С.Эрдэнэ3.5%880

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 65/65 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сэлэнгэ Ирц 22: 35,990/70,338 [51.2%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх75.2%25,149
Д.Энхбат17.6%5,901
С.Эрдэнэ7.2%2,401

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 56/56 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Төв Ирц 22: 33,819/62,051 [54.5%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх82.5%26,481
Д.Энхбат12.7%4,073
С.Эрдэнэ4.9%1,560

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 98/98 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Увс Ирц 22: 30,545/51,990 [58.8%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх86.3%23,642
Д.Энхбат9.8%2,689
С.Эрдэнэ3.9%1,063

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 92/92 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Ховд Ирц 22: 32,929/54,293 [60.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх76.4%24,366
Д.Энхбат13.1%4,176
С.Эрдэнэ10.5%3,349

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 91/91 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Хөвсгөл Ирц 22: 48,397/86,595 [55.9%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх72.0%32,931
Д.Энхбат17.3%7,937
С.Эрдэнэ10.7%4,901

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 129/129 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Хэнтий Ирц 22: 31,950/50,120 [63.7%] У.Хүрэлсүх Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
У.Хүрэлсүх84.7%26,356
Д.Энхбат7.7%2,393
С.Эрдэнэ7.6%2,361

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 89/89 2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Гадаад дахь Монголчууд Ирц 22: 5,618/7,394 [75.9%] Д.Энхбат Урьдчилсан дүн

Нэр дэвшигч% Санал
Д.Энхбат75.4%4,084
У.Хүрэлсүх21.7%1,175
С.Эрдэнэ3.0%160

Санал тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо 0 Дүн дамжуулсан байдал [100%] 1/1 2021/06/10 13:03 шинэчлэгдсэн

Ирц

Ирц 22 цагийн байдлаар 59.35% (1,210,628 / 2,041,985)

Ангилал% 
18-19 нас56.5%46,916 / 83,108
20-24 нас43.7%94,693 / 216,569
25-29 нас46.3%109,782 / 237,018
30-34 нас54.0%154,003 / 284,963
35-39 нас58.7%144,881 / 246,644
40-44 нас62.0%133,625 / 215,648
45-49 нас64.7%125,478 / 194,012
50-54 нас67.1%111,246 / 165,738
55-59 нас70.2%100,242 / 142,834
60-64 нас74.5%79,308 / 106,431
65-69 нас77.0%47,081 / 61,155
70+ нас73.3%63,373 / 86,436
Эрэгтэй55.5%544,863 / 981,011
Эмэгтэй62.8%665,765 / 1,059,545

Баянгол дүүрэг сонгогчид: 93,126 / 140,058 66.5% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас71.9%3,093 / 4,300
20-24 нас63.1%6,861 / 10,867
25-29 нас58.1%8,801 / 15,152
30-34 нас60.9%13,913 / 22,847
35-39 нас63.7%12,231 / 19,201
40-44 нас66.2%10,154 / 15,334
45-49 нас67.8%9,056 / 13,351
50-54 нас69.5%7,536 / 10,838
55-59 нас73.3%6,810 / 9,288
60-64 нас78.6%5,741 / 7,302
65-69 нас80.5%3,602 / 4,477
70+ нас77.3%5,328 / 6,896
Эрэгтэй63.8%39,302 / 61,562
Эмэгтэй68.7%53,824 / 78,291

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Баянзүрх дүүрэг сонгогчид: 139,679 / 230,458 60.6% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас62.6%5,021 / 8,016
20-24 нас54.0%10,986 / 20,356
25-29 нас50.9%13,532 / 26,561
30-34 нас55.2%21,009 / 38,029
35-39 нас58.8%18,268 / 31,063
40-44 нас61.3%15,668 / 25,557
45-49 нас63.9%14,007 / 21,923
50-54 нас65.8%11,512 / 17,483
55-59 нас69.0%10,398 / 15,077
60-64 нас73.0%8,238 / 11,278
65-69 нас77.8%4,966 / 6,380
70+ нас72.1%6,074 / 8,420
Эрэгтэй57.6%61,497 / 106,777
Эмэгтэй63.4%78,182 / 123,366

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Багануур дүүрэг сонгогчид: 10,965 / 18,393 59.6% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас54.5%373 / 685
20-24 нас40.4%812 / 2,012
25-29 нас43.9%926 / 2,109
30-34 нас52.9%1,238 / 2,341
35-39 нас60.9%1,202 / 1,973
40-44 нас64.5%1,137 / 1,762
45-49 нас64.5%1,094 / 1,697
50-54 нас68.0%1,146 / 1,686
55-59 нас70.8%1,100 / 1,553
60-64 нас73.3%793 / 1,082
65-69 нас79.4%466 / 587
70+ нас75.7%678 / 896
Эрэгтэй54.1%4,719 / 8,730
Эмэгтэй64.7%6,246 / 9,653

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Багахангай дүүрэг сонгогчид: 1,767 / 2,726 64.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас62.4%58 / 93
20-24 нас53.8%161 / 299
25-29 нас54.8%201 / 367
30-34 нас60.8%226 / 372
35-39 нас61.4%180 / 293
40-44 нас63.6%178 / 280
45-49 нас66.1%164 / 248
50-54 нас70.4%145 / 206
55-59 нас74.5%143 / 192
60-64 нас76.2%109 / 143
65-69 нас88.9%88 / 99
70+ нас85.7%114 / 133
Эрэгтэй58.4%799 / 1,369
Эмэгтэй71.4%968 / 1,356

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Налайх дүүрэг сонгогчид: 14,230 / 24,259 58.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас57.7%590 / 1,022
20-24 нас45.5%1,162 / 2,555
25-29 нас45.4%1,287 / 2,832
30-34 нас52.7%1,797 / 3,409
35-39 нас54.5%1,604 / 2,943
40-44 нас59.1%1,426 / 2,413
45-49 нас64.3%1,380 / 2,147
50-54 нас65.3%1,242 / 1,903
55-59 нас71.2%1,232 / 1,730
60-64 нас76.1%1,051 / 1,381
65-69 нас80.4%626 / 779
70+ нас74.0%833 / 1,126
Эрэгтэй53.2%6,335 / 11,916
Эмэгтэй64.1%7,895 / 12,324

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сүхбаатар дүүрэг сонгогчид: 57,735 / 89,545 64.5% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас65.8%1,995 / 3,032
20-24 нас58.9%4,354 / 7,392
25-29 нас55.6%5,246 / 9,432
30-34 нас58.2%7,632 / 13,118
35-39 нас61.6%6,886 / 11,177
40-44 нас64.0%6,100 / 9,533
45-49 нас65.9%5,689 / 8,633
50-54 нас67.3%4,869 / 7,231
55-59 нас71.4%4,628 / 6,478
60-64 нас75.5%3,953 / 5,235
65-69 нас80.6%2,594 / 3,218
70+ нас76.5%3,789 / 4,955
Эрэгтэй61.0%25,297 / 41,477
Эмэгтэй67.6%32,438 / 47,957

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сонгинохайрхан сонгогчид: 117,819 / 200,400 58.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас58.6%4,289 / 7,325
20-24 нас49.4%9,415 / 19,075
25-29 нас47.9%11,291 / 23,574
30-34 нас51.4%16,411 / 31,921
35-39 нас56.0%14,466 / 25,831
40-44 нас59.2%12,718 / 21,465
45-49 нас61.8%11,582 / 18,732
50-54 нас65.6%10,036 / 15,310
55-59 нас70.0%9,468 / 13,533
60-64 нас76.7%7,707 / 10,047
65-69 нас79.5%4,542 / 5,716
70+ нас76.9%5,894 / 7,668
Эрэгтэй54.2%52,240 / 96,434
Эмэгтэй63.2%65,579 / 103,763

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Хан-Уул дүүрэг сонгогчид: 80,467 / 126,209 63.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас68.7%2,872 / 4,178
20-24 нас57.1%5,796 / 10,144
25-29 нас54.4%7,696 / 14,147
30-34 нас59.0%12,597 / 21,342
35-39 нас61.5%11,040 / 17,947
40-44 нас64.1%8,982 / 14,012
45-49 нас66.2%7,639 / 11,538
50-54 нас68.0%6,210 / 9,137
55-59 нас71.4%5,965 / 8,349
60-64 нас76.3%4,813 / 6,305
65-69 нас78.8%2,826 / 3,587
70+ нас75.2%4,031 / 5,361
Эрэгтэй61.2%34,666 / 56,687
Эмэгтэй66.0%45,801 / 69,360

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Чингэлтэй дүүрэг сонгогчид: 58,134 / 97,427 59.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас61.9%2,061 / 3,332
20-24 нас51.5%4,664 / 9,058
25-29 нас48.8%5,218 / 10,698
30-34 нас52.2%7,603 / 14,555
35-39 нас55.8%6,638 / 11,887
40-44 нас58.9%5,964 / 10,130
45-49 нас61.7%5,733 / 9,288
50-54 нас64.9%5,266 / 8,116
55-59 нас69.7%5,012 / 7,191
60-64 нас76.2%4,163 / 5,461
65-69 нас78.4%2,480 / 3,163
70+ нас74.7%3,332 / 4,459
Эрэгтэй55.2%25,490 / 46,160
Эмэгтэй63.8%32,644 / 51,178

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Архангай сонгогчид: 34,192 / 61,277 55.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас41.4%1,215 / 2,934
20-24 нас31.6%2,546 / 8,051
25-29 нас39.9%2,829 / 7,082
30-34 нас53.0%3,756 / 7,084
35-39 нас60.1%3,884 / 6,466
40-44 нас63.2%4,020 / 6,364
45-49 нас66.9%4,012 / 6,001
50-54 нас69.1%3,662 / 5,296
55-59 нас69.0%2,976 / 4,313
60-64 нас70.6%2,146 / 3,040
65-69 нас71.2%1,379 / 1,938
70+ нас65.4%1,767 / 2,702
Эрэгтэй52.6%16,002 / 30,406
Эмэгтэй58.9%18,190 / 30,865

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Баян-Өлгий сонгогчид: 36,179 / 61,642 58.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас50.9%1,925 / 3,781
20-24 нас45.9%3,751 / 8,174
25-29 нас46.0%4,072 / 8,857
30-34 нас56.2%4,555 / 8,106
35-39 нас62.7%4,279 / 6,825
40-44 нас66.5%4,039 / 6,075
45-49 нас68.7%3,691 / 5,369
50-54 нас70.1%3,127 / 4,463
55-59 нас70.7%2,539 / 3,591
60-64 нас69.4%1,831 / 2,637
65-69 нас68.4%1,023 / 1,496
70+ нас60.6%1,347 / 2,223
Эрэгтэй59.9%18,322 / 30,567
Эмэгтэй57.5%17,857 / 31,030

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Баянхонгор сонгогчид: 31,579 / 56,480 55.9% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас49.5%1,213 / 2,452
20-24 нас36.5%2,719 / 7,446
25-29 нас44.0%3,062 / 6,962
30-34 нас52.9%3,948 / 7,467
35-39 нас57.6%3,675 / 6,384
40-44 нас60.8%3,610 / 5,937
45-49 нас62.8%3,311 / 5,270
50-54 нас65.1%2,982 / 4,584
55-59 нас68.9%2,494 / 3,619
60-64 нас71.8%1,880 / 2,619
65-69 нас73.0%1,048 / 1,436
70+ нас71.4%1,637 / 2,293
Эрэгтэй52.0%14,219 / 27,328
Эмэгтэй59.6%17,360 / 29,141

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Булган сонгогчид: 22,778 / 40,571 56.1% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас43.1%679 / 1,577
20-24 нас29.5%1,316 / 4,458
25-29 нас35.9%1,527 / 4,250
30-34 нас45.7%1,923 / 4,205
35-39 нас57.2%2,409 / 4,210
40-44 нас61.1%2,637 / 4,313
45-49 нас65.3%2,774 / 4,246
50-54 нас67.5%2,637 / 3,904
55-59 нас69.3%2,306 / 3,328
60-64 нас74.7%1,965 / 2,630
65-69 нас77.0%1,171 / 1,521
70+ нас74.7%1,434 / 1,919
Эрэгтэй51.4%10,538 / 20,486
Эмэгтэй61.0%12,240 / 20,075

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Говь-Алтай сонгогчид: 21,680 / 37,530 57.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас50.3%945 / 1,877
20-24 нас34.9%1,747 / 5,002
25-29 нас40.3%1,667 / 4,134
30-34 нас55.1%2,268 / 4,113
35-39 нас60.5%2,578 / 4,261
40-44 нас65.9%2,674 / 4,056
45-49 нас68.4%2,610 / 3,814
50-54 нас69.1%2,310 / 3,344
55-59 нас69.8%1,780 / 2,551
60-64 нас71.6%1,296 / 1,810
65-69 нас73.7%762 / 1,034
70+ нас68.3%1,043 / 1,528
Эрэгтэй55.0%10,091 / 18,350
Эмэгтэй60.4%11,589 / 19,174

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Говьсүмбэр сонгогчид: 6,555 / 10,722 61.1% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас55.6%253 / 455
20-24 нас42.3%538 / 1,271
25-29 нас48.9%650 / 1,329
30-34 нас58.5%873 / 1,492
35-39 нас63.1%795 / 1,260
40-44 нас66.2%717 / 1,083
45-49 нас71.4%715 / 1,002
50-54 нас69.5%597 / 859
55-59 нас71.7%540 / 753
60-64 нас72.1%374 / 519
65-69 нас72.3%193 / 267
70+ нас72.1%310 / 430
Эрэгтэй57.5%2,996 / 5,212
Эмэгтэй64.6%3,559 / 5,508

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дархан-Уул сонгогчид: 36,677 / 65,553 56.0% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас55.7%1,355 / 2,433
20-24 нас37.5%2,545 / 6,793
25-29 нас38.6%2,915 / 7,550
30-34 нас49.3%4,198 / 8,523
35-39 нас54.9%4,035 / 7,356
40-44 нас57.6%3,907 / 6,780
45-49 нас62.2%4,059 / 6,525
50-54 нас63.9%3,618 / 5,664
55-59 нас68.7%3,513 / 5,114
60-64 нас73.9%2,672 / 3,617
65-69 нас77.0%1,634 / 2,121
70+ нас73.3%2,226 / 3,037
Эрэгтэй50.1%15,699 / 31,313
Эмэгтэй61.3%20,978 / 34,200

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дорноговь сонгогчид: 27,422 / 44,977 61.0% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас60.5%1,233 / 2,037
20-24 нас46.2%2,473 / 5,355
25-29 нас49.6%2,648 / 5,338
30-34 нас57.0%3,557 / 6,239
35-39 нас60.7%3,416 / 5,628
40-44 нас64.1%3,096 / 4,831
45-49 нас65.9%2,729 / 4,144
50-54 нас69.1%2,377 / 3,438
55-59 нас71.0%2,080 / 2,928
60-64 нас75.0%1,668 / 2,225
65-69 нас78.1%973 / 1,246
70+ нас75.7%1,172 / 1,548
Эрэгтэй57.0%12,778 / 22,419
Эмэгтэй65.0%14,644 / 22,538

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дорнод сонгогчид: 28,869 / 51,837 55.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас57.6%1,279 / 2,222
20-24 нас35.0%1,981 / 5,655
25-29 нас41.1%2,453 / 5,966
30-34 нас49.2%3,464 / 7,035
35-39 нас56.9%3,516 / 6,175
40-44 нас59.9%3,265 / 5,453
45-49 нас62.3%2,986 / 4,794
50-54 нас64.1%2,609 / 4,072
55-59 нас65.9%2,466 / 3,740
60-64 нас71.2%2,135 / 2,999
65-69 нас74.4%1,270 / 1,707
70+ нас72.2%1,445 / 2,001
Эрэгтэй51.7%13,349 / 25,836
Эмэгтэй59.7%15,520 / 25,983

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Дундговь сонгогчид: 16,178 / 30,361 53.3% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас47.2%687 / 1,457
20-24 нас33.2%1,204 / 3,629
25-29 нас39.6%1,350 / 3,411
30-34 нас46.9%1,593 / 3,394
35-39 нас52.2%1,752 / 3,358
40-44 нас54.7%1,735 / 3,172
45-49 нас58.4%1,659 / 2,839
50-54 нас64.1%1,593 / 2,486
55-59 нас66.2%1,440 / 2,174
60-64 нас71.0%1,246 / 1,756
65-69 нас71.5%721 / 1,009
70+ нас71.6%1,198 / 1,673
Эрэгтэй48.5%7,298 / 15,042
Эмэгтэй58.0%8,880 / 15,316

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Завхан сонгогчид: 28,955 / 47,391 61.1% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас55.6%1,256 / 2,260
20-24 нас38.7%2,336 / 6,031
25-29 нас44.3%2,371 / 5,358
30-34 нас56.4%2,681 / 4,754
35-39 нас62.9%3,240 / 5,154
40-44 нас67.2%3,496 / 5,200
45-49 нас70.3%3,413 / 4,852
50-54 нас72.8%3,203 / 4,401
55-59 нас73.1%2,451 / 3,355
60-64 нас76.8%1,877 / 2,444
65-69 нас74.7%1,007 / 1,348
70+ нас72.9%1,624 / 2,229
Эрэгтэй58.1%13,527 / 23,270
Эмэгтэй64.0%15,428 / 24,116

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Орхон сонгогчид: 39,794 / 67,525 58.9% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас61.9%1,583 / 2,556
20-24 нас39.4%2,764 / 7,008
25-29 нас44.1%3,547 / 8,036
30-34 нас52.3%4,797 / 9,173
35-39 нас58.6%4,524 / 7,726
40-44 нас62.1%4,002 / 6,442
45-49 нас64.3%4,102 / 6,383
50-54 нас67.1%4,096 / 6,103
55-59 нас72.3%4,068 / 5,630
60-64 нас74.2%2,830 / 3,816
65-69 нас78.4%1,490 / 1,901
70+ нас73.4%1,991 / 2,711
Эрэгтэй55.4%17,978 / 32,442
Эмэгтэй62.3%21,816 / 35,043

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Өвөрхангай сонгогчид: 41,486 / 74,353 55.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас48.7%1,707 / 3,508
20-24 нас34.4%3,310 / 9,614
25-29 нас39.7%3,406 / 8,574
30-34 нас52.2%4,631 / 8,872
35-39 нас57.8%4,716 / 8,162
40-44 нас59.9%4,659 / 7,777
45-49 нас62.5%4,441 / 7,109
50-54 нас66.6%4,179 / 6,276
55-59 нас69.8%3,580 / 5,132
60-64 нас72.8%2,634 / 3,620
65-69 нас76.0%1,671 / 2,198
70+ нас72.9%2,552 / 3,503
Эрэгтэй50.7%18,492 / 36,446
Эмэгтэй60.7%22,994 / 37,899

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Өмнөговь сонгогчид: 24,116 / 45,800 52.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас52.4%1,093 / 2,086
20-24 нас38.1%2,087 / 5,471
25-29 нас40.1%2,337 / 5,835
30-34 нас45.8%3,200 / 6,993
35-39 нас50.8%3,028 / 5,963
40-44 нас53.6%2,465 / 4,602
45-49 нас57.8%2,294 / 3,967
50-54 нас63.2%2,068 / 3,272
55-59 нас66.2%1,888 / 2,850
60-64 нас75.7%1,442 / 1,904
65-69 нас78.2%830 / 1,061
70+ нас77.8%1,384 / 1,780
Эрэгтэй47.6%10,926 / 22,933
Эмэгтэй57.7%13,190 / 22,851

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сүхбаатар сонгогчид: 26,616 / 41,104 64.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас59.2%1,094 / 1,848
20-24 нас42.9%2,046 / 4,768
25-29 нас50.1%2,462 / 4,911
30-34 нас60.7%3,166 / 5,220
35-39 нас66.5%3,287 / 4,946
40-44 нас73.0%3,346 / 4,585
45-49 нас74.2%2,901 / 3,912
50-54 нас73.9%2,433 / 3,292
55-59 нас76.8%2,092 / 2,723
60-64 нас78.7%1,692 / 2,150
65-69 нас79.3%1,003 / 1,265
70+ нас74.0%1,094 / 1,478
Эрэгтэй62.8%12,877 / 20,514
Эмэгтэй66.7%13,739 / 20,584

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Сэлэнгэ сонгогчид: 35,990 / 70,338 51.2% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас47.5%1,407 / 2,965
20-24 нас30.3%2,362 / 7,807
25-29 нас33.8%2,605 / 7,709
30-34 нас43.5%3,692 / 8,494
35-39 нас49.1%3,766 / 7,665
40-44 нас53.8%3,958 / 7,361
45-49 нас58.7%4,156 / 7,078
50-54 нас60.9%3,872 / 6,356
55-59 нас65.4%3,673 / 5,618
60-64 нас70.8%2,895 / 4,091
65-69 нас72.9%1,711 / 2,348
70+ нас66.9%1,893 / 2,829
Эрэгтэй45.5%16,194 / 35,559
Эмэгтэй56.9%19,796 / 34,762

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Төв сонгогчид: 33,819 / 62,051 54.5% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас48.3%1,321 / 2,733
20-24 нас33.2%2,208 / 6,650
25-29 нас36.7%2,405 / 6,549
30-34 нас47.1%3,370 / 7,162
35-39 нас53.8%3,605 / 6,696
40-44 нас57.0%3,710 / 6,505
45-49 нас61.3%3,729 / 6,086
50-54 нас65.1%3,529 / 5,423
55-59 нас66.9%3,259 / 4,869
60-64 нас72.7%2,826 / 3,886
65-69 нас71.4%1,670 / 2,339
70+ нас69.6%2,187 / 3,140
Эрэгтэй49.8%16,001 / 32,101
Эмэгтэй59.5%17,818 / 29,937

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Увс сонгогчид: 30,545 / 51,990 58.8% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас51.1%1,495 / 2,926
20-24 нас39.4%2,997 / 7,600
25-29 нас44.0%3,054 / 6,942
30-34 нас58.5%3,418 / 5,845
35-39 нас63.8%3,450 / 5,405
40-44 нас65.8%3,273 / 4,977
45-49 нас67.9%3,213 / 4,729
50-54 нас69.6%3,146 / 4,519
55-59 нас71.5%2,563 / 3,586
60-64 нас74.5%1,755 / 2,355
65-69 нас74.8%936 / 1,251
70+ нас67.4%1,245 / 1,846
Эрэгтэй56.9%14,681 / 25,787
Эмэгтэй60.6%15,864 / 26,194

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Ховд сонгогчид: 32,929 / 54,293 60.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас55.7%1,553 / 2,789
20-24 нас42.9%3,324 / 7,756
25-29 нас44.9%3,132 / 6,973
30-34 нас57.7%3,760 / 6,511
35-39 нас62.2%3,570 / 5,744
40-44 нас66.8%3,597 / 5,384
45-49 нас70.7%3,538 / 5,007
50-54 нас71.8%3,153 / 4,392
55-59 нас73.8%2,645 / 3,585
60-64 нас76.0%1,951 / 2,567
65-69 нас77.2%1,117 / 1,447
70+ нас74.9%1,589 / 2,122
Эрэгтэй57.8%15,431 / 26,713
Эмэгтэй63.5%17,498 / 27,564

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Хөвсгөл сонгогчид: 48,397 / 86,595 55.9% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас48.9%1,890 / 3,866
20-24 нас36.0%3,739 / 10,392
25-29 нас41.1%4,320 / 10,501
30-34 нас50.1%5,323 / 10,621
35-39 нас55.6%5,254 / 9,443
40-44 нас60.3%5,321 / 8,821
45-49 нас63.0%5,438 / 8,631
50-54 нас66.8%4,991 / 7,477
55-59 нас69.1%4,332 / 6,273
60-64 нас72.8%3,364 / 4,622
65-69 нас76.2%1,899 / 2,493
70+ нас73.3%2,526 / 3,444
Эрэгтэй52.3%22,010 / 42,072
Эмэгтэй59.3%26,387 / 44,512

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Хэнтий сонгогчид: 31,950 / 50,120 63.7% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 
18-19 нас58.4%1,381 / 2,363
20-24 нас42.3%2,489 / 5,880
25-29 нас47.2%2,772 / 5,879
30-34 нас59.4%3,404 / 5,726
35-39 нас65.2%3,587 / 5,502
40-44 нас69.3%3,771 / 5,444
45-49 нас71.6%3,363 / 4,697
50-54 нас73.7%3,102 / 4,207
55-59 нас75.5%2,801 / 3,711
60-64 нас78.2%2,261 / 2,890
65-69 нас80.3%1,383 / 1,723
70+ нас78.4%1,636 / 2,086
Эрэгтэй60.2%15,109 / 25,103
Эмэгтэй67.4%16,841 / 25,005

2021/06/10 15:07 шинэчлэгдсэн Гадаад дахь Монголчууд сонгогчид: 5,618 / 7,394 75.9% ИРЦ 22 ЦАГТ Ирц дэлгэрэнгүй

% 

2021/06/10 13:03 шинэчлэгдсэн

- Реклам -

Ирэл ихтэй

Сэтгэгдэл ихтэй